Prověrky počítačů a sítí

Naše detektivní kancelář si klade za důraz řešení nesnadných životních, rodinných, pracovních nebo obchodních situací a vztahů, které by pro Vás byly neřešitelné, jelikož vyžadují pečlivou detektivní a zpravodajskou činnost.

Veškeré služby jsou zajištěny profesionálními detektivy, kteří za sebou mají léta praxe a dokáží se vypořádat s jakoukoliv vzniklou situací. Naším hlavním heslem je rychlost a efektivita.

Naše společnost nabízí rovněž prověřování notebooků a počítačů po hardwarové i softwarové stránce. Zjistíme, jestli dochází k neautorizovaným přístupům, sledování aktivit a stahování citlivých informací. Pomocí speciálního softwaru prověříme fungování sítě a případně odhalíme program na ní nasazený.

Zjistíme jaké webové stránky Vaši zaměstnanci navštěvují a zda-li nedochází k defraudaci či ke krádežím obchodních tajemství.

Veškeré služby jsou poskytovány dle platných zákonů.

Prověření PC a sítí

Samozřejmostí je 100% diskrétnost a anonymita.