Prokázání nevěry

Naše detektivní kancelář si klade za důraz řešení nesnadných životních, rodinných, pracovních nebo obchodních situací a vztahů, které by pro Vás byly neřešitelné, jelikož vyžadují pečlivou detektivní a zpravodajskou činnost.

Veškeré služby jsou zajištěny profesionálními detektivy, kteří za sebou mají léta praxe a dokáží se vypořádat s jakoukoliv vzniklou situací. Naším hlavním heslem je rychlost a efektivita.

Prokázání nevěry

Jako straně poškozené (citovou újmou způsobenou nevěrou), Vám nabízíme detektivní služby k zajištění rovných podmínek při majetkovém vypořádání, eventuelně rozvodu. Zajistíme veškerou foto a videodokumentaci nutnou pro případné soudní jednání. V případech dlouhodobějších vztahů (manžel – milenka, či manželka – milenec) jsme schopni zajistit listinné důkazy a svědecké výpovědi. Na přání zajistíme analýzu DNA ze zajištěných vzorků.

V případě že se manžel(ka) připravuje na „nový život“ zajistíme důkazy o koupi nemovitosti, bytu…. Dále Vám nabízíme službu, díky které můžeme prověřit Vašeho partnera protějškem který Vam zjistí vůli parnera a také jestli podlehne pokušení protějšku.

Nevěra

Nevěra Nevěra

Samozřejmostí je 100% diskrétnost a anonymita.