Odhalování odposlechů

Naše detektivní kancelář si klade za důraz řešení nesnadných životních, rodinných, pracovních nebo obchodních situací a vztahů, které by pro Vás byly neřešitelné, jelikož vyžadují pečlivou detektivní a zpravodajskou činnost.

Veškeré služby jsou zajištěny profesionálními detektivy, kteří za sebou mají léta praxe a dokáží se vypořádat s jakoukoliv vzniklou situací. Naším hlavním heslem je rychlost a efektivita.

Odhalování odposlechů

Tato služba je další z velmi častých požadavků klientů, kteří se obávají nasazení špionážní techniky ve svých firmách či domovech. K odhalování odposlechů používáme nejmodernější technologie a při práci nám pomáhají praxí získané zkušenosti. Umíme také vypátrat skryté mikrokamery a další nahrávací zařízení.

Odposlech Detekce odposlechového zařízení

Odhalením odposlouchávacího zařízení lze později určit osobu, která jej instalovala a následně proti ní postupovat buď podle platného právního řádu či interních firemních postupů.

S firmami většinou spolupracujeme dlouhodobě vzhledem k tomu, že v České republice připadá na 1 hektar deset štěnic a špionáž mezi firmami se stává čím dál častějším trendem v boji o informace a know how.

Máte-li pocit, že u Vás dochází k úniku informací, neváhejte a kontaktujte nás